ungulate [ˈʌŋgjʊlət, ˈʌŋgjʊleɪt] (nimisõna)

kabjaline või sõraline

(the true ungulates = odd-toed ungulates + even-toed ungulates;

võib ka viidata ülemseltsi ungulata kuuluvale loomale, aga tänapäevasema liigituse kohaselt kuuluvadki sinna ainult need kaks, varem siiski ka küüniskabjalised, meriveiselised, londilised ja toruhambulised;

ENEs on ülemseltsi ungulata vasteks pakutud kabiloomad, aga näib, et asjatundjad seda ei kasuta, sest võib tekkida segadus, kuna kasutatakse ka sõrglooma, mis tähistab sõralist, ja nii võidakse kabiloomaks pidada ainult kabjalisi;

kui aga tahta leida neile kahele ühist nimetajat, siis mina pakuksin väja "sarvjalgsed" või "sarvvarbalised", sest nende varbad on ju kaetud sarvja moodustisega)