Roma vasteteks on pakud nii romid kui ka roma, uuem eelistus on roma. Aga probleem on selles, et eesti keeles ei saa seda mitmusena kasutada ja "romad" on jällegi kahekordne mitmus. Kui arvestada et nende omakeelne ainsus on "rom" ja mitmus "roma", siis oleks minu arvates mõistlik, kui rahvusest (= end. mustlased) rääkides kasutaksime eesti keeles ikkagi vormi "romid" (rom, romi, romid), aga kui sellele järgneb veel mingi nimisõna, nt Roma language, Roma women vms, siis sobib kasutada vormi "roma", nt roma keel, roma naised, sest näiteks siin ei saaks kasutada "romide naised", sest see tähendaks roma rahvusest meeste naisi, aga mõeldud on roma rahvusest naisi (kes võivad ka vallalised olla).