1. millegi õhku paiskamine, keskkonda heitmine

2. midagi õhkupaistatut, keskkonda heidetut (= heide)

Heide käändub heide, heitme, heidet ja selle mitmus on heitmed, mitte heited (= visked). Vt ÕS (http://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=heitmed)

Heitmed on aga mitmeliigilised ja sellepärast on sõna emissions vastena sageli vaja kasutada sõna heitkogused, näiteks kui jutt on ainult kasvuhoonegaasidest.

Lisaks ei ole mõistlik kasutada väljendit "vähe süsinikdioksiidiheidet tekitav", sest heide ja tekitav on veidi samatähenduslikud. Sellepärast  oleks mõistlikum öelda vähe süsinikdioksiidi tekitav või vähese süsinikdioksiidiheitmega.