1. Euroopa Liidu

2. Euroopa-

Sageli tõlgitakse European pikemalt mõtlemata Euroopa-ks, unustades selle tegeliku tähenduse. Nt European official tähendab Euroopa Liidu tekstides tavaliselt Euroopa Liidu ametnikku (IATEs on termini selgituses juttu Euroopa ühenduste ametnikust), aga tõlgetes on millegipärast kasutatud Euroopa ametnikku (see tähendab ju ametnikku, kes ei pruugi olla ELi või selle liikmesriigi ametnik, vaid on lihtsalt Euroopa riigi ametnik). Mitteametlikes tekstides võiks ka euroametnikku kasutada, sest eesliide euro- viitabki tänapäeval pigem Euroopa Liidule kui Euroopale tervikuna. Nüüd ka liiduametnik on üks võimalus, kuigi ehk ebaselgem, sest liite on mitmesuguseid, aga mujale, kus segadust ei teki, on ka liidu(-) European vastena täiesti võimalik.