Kui esineb konstruktsioon omadussõna + nature, jääb sõna nature sageli tõlkimata või on vaste omadussõna+us, kui sellele eelneb omadussõna (kuigi muul juhul võib vasteks olla ka olemus, laad, iseloom jms)

fleeting nature of life - elu kaduvus

rapidly evolving nature of services - teenuste kiire areng

Because of the dynamic, changing nature of the global financial system... - Maailma finantssüsteemi pideva muutumise tõttu / Kuna maailma finantssüsteem muutub pidevalt