meaningful

Sõnal meaningful võib lisaks tähendustele tähendusrikas, paljutähendav või mõttekas olla tähenduseks ka kasulik, tähtis või tõsine

We develop and bring to our markets new and meaningful medicines...

Me töötame välja ja toome turule uusi kasulikke ravimeid...