accessible

accessible [əkˈsesəbl] (omadussõna) 

2. kuhu või mille juurde pääseb ja/või mida saab kasutada (mõnikord parem anda tähendus edasi ilma konkreetset sõnalist vastet kasutamata)
6. (halvas inglise keeles) mis ei ole liiga kallis

NB! Alljärgnevad ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad!

accessible area – 2
accessible by air/road/rail/water/etc. – 2
accessible price* – 6 
accessible success – 1
accessible to argument – 5
accessible to bribery – 5
accessible to intuition – 5
accessible to pity – 5
accessible to reason – 5
accessible to the public – 1, 2
accessible WC – 2a
handicapped accessible – 2
machine-accessible – 1, 4
place accessible to the public – 2
wheelchair accessible – 2a

NB!
Ligipääsetav/juurdepääsetav (tähendus 2) ja kättesaadav (tähendus 1) ei ole üldjuhul sünonüümid. Ligipääsetav on tavaliselt koht ja kättesaadav on tavaliselt asi, teave vms.