actor [ˈæktə(r)] (nimisõna)


1. inimene, kes näitleb laval või teleris või mängib tavaelus kedagi, kes ta ei ole

2. isik, kes tegutseb ja teeb seda tulemuslikult või kes võtab sellisest tegevusest osa


NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad! 


international actor – 2

successful actor – 1