actual [ˈæktʃuəl] (omadussõna)


1. mis on tegelik, mitte kujuteldav, hinnanguline vms

2. (halvas inglise keeles) mis on üksikasjalik, mitte üldsõnaline

3. (halvas inglise keeles) eksisteerib või kehtib praegu


NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad!


actual events – 1

actual content – 1, 2

actual size – 1

actual law* – 3

in actual fact – 1


NB!

Ei ole aktuaalne. Aktuaalne tähendab päevakorral olev, antud ajalõigul tähtis või päevakohane. Inglise keeles tavaliselt topcial.