ad hoc [ˌæd ˈhɒk (UK), ˌæd ˈhɑk (US)] (omadussõna)


1. ainult mingiks konkreetseks otstarbeks või juhtumiks


NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad!


 

ad hoc appearance – 2

ad hoc basis – 1

ad hoc committee – 1

ad hoc meeting – 1

ad hoc module – 1

ad hoc project – 1

ad hoc programme – 1

ad hoc rescue – 2