NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad!


 

advise sb against sth – 1

advise sb on sth – 3

advise with sb – 5

be advised to do sth – 4

would be better advised to do sth – 3