NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad!


 

advertising agency – 1

agency contract – 3

agency fee – 3

agency of faith – 4

agency of instruction – 4

Central Intelligence Agency (CIA) – 2

divine agency – 5

employment agency – 1

European Medicines Agency – 2

free agency – 3, 5

government agency – 2

human agency – 5

insurance agency – 1

law enforcement agency – 2

news agency – 1

sole agency – 3

through the agency of sb – 3

translation agency – 1

travel agency – 1


NB!

Insurance agency ei ole tavaliselt mitte kindlustusselts, kindlustusettevõte, kindlustusandja, vaid nende toodete vahendaja, kuigi vahel võib halvas inglise keeles ka teisiti olla.