approach [əˈprəʊtʃ (UK), əˈproʊtʃ (US)] (nimisõna)


1. lähemale tulemine

2. sisse- või juurdepääs

3. (tavaliselt mitmuses) kellegi poole mingi palve või pakkumisega pöördumine

4. tegutsemisviis (mõnikord parem anda tähendus edasi ilma konkreetset sõnalist vastet kasutamata)

5. vaatenurk millelegi

6. (ka approach path) lennuki maandumiskoridor


NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad!


 

approach for sth – 2

approach from sb – 2

approach road – 1

approach to climate change – 4, 5

approach to a problem – 4

approach to life – 5

human approach – 4

nearest approach to – 1

negative approach – 5

precautionary approach – 4

preventive approach – 4

proactive approach – 4

reactive approach – 4

relaxed approach – 5

common approach – 4


NB!

Neljanda tähenduse (tegutsemisviis) edasi andmiseks kasutatakse vahel sõna „käsitlus”, mis on aga vale, sest käsitlus on vaimne või sõnaline tegevus.

Viienda tähenduse alla ei sobi käsitus ehk arusaam.