constructive

constructive [kənˈstrʌktɪv] (omadussõna)


1. mis tuleb kasuks või on hea

2. (üles)ehitusele viitav


NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad!


 

constructive basis (for sth) – 1

constructive characteristic – 2

constructive criticism – 1

constructive discharge – 3

constructive dismissal – 3

constructive engagement – 1

constructive eviction – 3

constructive manslaughter – 3

constructive notice – 3

constructive plate margin – 2

constructive possession – 3

constructive relationship – 1

constructive role – 1

constructive wave – 2

constructive wave interference – 2

play a constructive role – 1