proactive


NB! Alljärgnevate ühendite tähendused ei pruugi olla ammendavad!


proactive choice – 2

proactive health care – 1

proactive interference – 1

proactive player – 2

proactive role – 1

proactive stance – 2