SÕNASTIKUST

See sõnastik (algse pealkirjaga "Tundmatud tuttavad") on alguse saanud sellest, et tõlkimise ajal leidsin selliseid pealtnäha lihtsaid ja sagedasi aga probleemseid sõnu, mida oli raske tõlkida, mille jaoks sobivaid vasteid inglise-eesti sõnaraamatutes ei ole ja mida seetõttu ka sageli valesti tõlgitakse. Lisaks tulevad sellest tingitud vead ka spetsiifilisematesse terminitesse (IATEs).

Sõnastiku esimesed 20 sõna olid osa minu magistriprojektist. Olen esitatud ainult kõige probleemsema sõnaliigi (nt approach nimisõnana, sest probleeme tegusõnaga approach ei ole ma täheldanud).

Sõnade tähendus on lahti seletatud eesti keeles, aga tõlkevasteid, nagu tavalises sõnaraamatus, ei ole. Neist mõned leiate näidetest (vajutage lingile), sest vasteid on palju, need sõltuvad kontekstist ja ei pruugi olla samaliigilised sõnad või pole soovitav üldse sõnalist vastet kasutada, vaid anda tähendus edasi n-ö sõnade vahel.

Tähenduste all on loetletud mõned ühendid, mille järel on tähendustele viitavad numbrid (ei pruugi olla ammendav tähenduste valik). Kui lingile vajutate, näete selle tähendusrühma näiteid, aga ärge unustage, et sama tähendusrühma all olevad vasted ei pruugi olla sünonüümid ja tõlkevasteid võib olla palju rohkem!

Halvas inglise keeles ühendid olen püüdnud märkida tärniga (ka näidetes) ja sõnastikku pannud sellepärast, et selline on reaalne keelekasutus ja ka sellistest lausetest tuleb aru saada.